Integritetespolicy

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller hela EU. Det mesta är sig likt från PUL men på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

För oss på Västra Bil AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Nedan beskrivs när och hur vi sparar dina uppgifter, detta i samband när du själv valt att vi får kontakta dig.

• Vi samlar namn, adresser och fordonets registeringsnummer till de kunder som köper vara eller tjänst av oss.
• Vi samlar mobiltelefonnummer som skickas via våra formulär för att vi skall kunna återkomma.
• Vi samlar e-postadresser som lämnats av dig i vår anläggning.
• Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster/produkter och därigenom bedriva vår verksamhet.
• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna enbart för det syfte det samlats in för.
• Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in.

1. Generellt
Nedan beskrivs hur vi på Västra Bil AB behandlar och sparar dina personuppgifter.
Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Västra Bil AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du själv lämnar dina uppgifter via vårt formulär.

3. Uppgifter vi får från dig
a: I samband med köp av bil eller tjänst
• Personuppgifter: Vi sparar: Namn, mobiltelefonnummer, gatuadress, postnummer, ort samt bilens registreringsnummer
• Ändamålet med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att fullfölja avtalet.
• Rättslig grund för behandlingen: Avtal.
• Lagringstid: Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

b: Enhetsinformation från vår hemsida
• Personuppgifter: Inställningar gällande språk och webbläsare, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via ex. statistikverktyg)
• Ändamålet med behandlingen: Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
• Rättslig grund för behandlingen: Berättigat intresse.
• Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

4. Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på enbart inom EU/EES och på ett tryggt och säkert sätt som förhindrar att utomstående kan ta del av informationen.

5. Dina rättigheter
Rätten till återkalla samtycke: Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och vi raderar de personuppgifter som behandlades med stöd av samtycket.

Rätten till rättelse och radering: Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätten att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta. Avser det nyhetsbrev eller erbjudande via e-post, har du alltid möjligheten att meddela oss om du inte längre önskar dessa.

Rätten till dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas då i ett datorläsbart format, som e-post företrädesvis.

6. Frågor eller klagomål
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-postadress salj@vastrabil.se
Tänk på att du alltid anger det registrerade mobilnummer eller e-postadress för att vi skall kunna hjälpa dig.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig hos Västra Bil AB: Percy Bengtsson Göteborg, 2023–01–01

7. Cookies
Cookies är datafiler som sparas via din enhets webbläsare. Västra Bil AB använder permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid tills du själv eller servern som sänt dem raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Västra Bil AB använder cookies till att förbättra din webbupplevelse. En del cookies är ett krav för att spara personliga inställningar så att webbplatsen ska fortsätta fungera korrekt. Andra cookies används till att samla information om hur webbplatsen används så att vi kan fortsätta förbättra den. Slutligen används cookies som innehåller bland annat session-ID till riktad annonsering i digitala kanaler så som Google och Facebook.

En del cookies sparar inte någon typ av personlig information, dessa har vi rätt att använda oss utav utan samtycke från besökaren. Andra cookies använder olika typer av ID’n som tillsammans med annan data i vissa fall kan användas till att identifiera en fysisk person. Dessa används exempelvis för retargeting i marknadsföringssyfte eller till avancerad analys av webbplatsen. För att dessa ska aktiveras krävs besökarens samtycke.