Tänk på detta

Hur ofta ska man egentligen serva en ny bil?

Hur ofta du bör serva din bil beror på hur långt du kör med den. En bil som går långa körsträckor per år kan ibland behöva servas mer än en gång per år. Nya bilar har en indikeringslampa som börjar lysa när bilen behöver servas och brukar stämma väl överens med bilens körsträcka. Men kör du då väldigt lite så lyser kanske inte lampan på över ett år men bilen skulle ändå behöva en service. Då är det bra att hålla sig till det som kallas års-service.

 

Några saker som är bra att komma ihåg om bilens servicebehov:
•    I servicehäftet anger tillverkaren intervallet för när just din bilmodell behöver service.
•    Men servicebehovet är beroende av hur mycket du kör. Vid lång årlig körsträcka krävs så kallad mil-service. Om man inte kör så långt varje år räcker så kallad årsservice.
•    Följ de i serviceboken angivna intervallen. Behöver man utnyttja bilens garanti eller sin maskinskadeförsäkring får man inte avvika från intervallen mer än någon månad eller 100 mil, det ska framgå av villkoren.
•    Serviceprotokollet från verkstaden ska innehålla information om alla servicepunkter, samt kanske påpekanden om övriga tekniska brister på bilen. Har du frågor kring något av det ska verkstaden kunna ge fackmannamässiga råd om åtgärder eller svara på frågor om hur och vad man har kontrollerat.
•    Bilens servicebok är en värdehandling. När bilen ska säljas, kom ihåg att de flesta bilvärderingar förutsätter att serviceboken är komplett med alla stämplar avseende bilens miltal.

 

Hur avgör man då vilken service som är rätt? Några exempel:
•    Du kör 900 mil varje år. Bilens serviceintervall är 3000 mil eller 12 månader. Bilen behöver alltså en årsbaserad service då man inte kommer upp i 3000 mil under perioden.
•    Du kör 3500 mil varje år. Bilen behöver service vid 1500 mil eller var 12:e månad. Då behöver bilen service baserat på miltalet, d.v.s. vid 1500 mil, och sedan igen vid 3000 mil. Alltså oftare än var 12:e månad.

 

Känner du dig osäker på vad som gäller för just din bil, kontrollera i serviceboken och kontakta gärna vår verkstad så hjälper vi dig.

 

Är du osäker? Kontakta vår verkstad!

Tel: 0300 – 127 10
Epost: info@vastravarlabil.se

 

Öppet: Mån-Fre – 07.00-17-00
med lunchstängt mellan 12.15-13.00